De opleiding tot praktijkexaminator voor de categorie B (personenauto) bestaat uit een theoretisch gedeelte wat wordt geïntegreerd in een praktische begeleiding. Het theoretische deel heeft 3 deelexamens. Het praktische deel bevat 1 mondelinge toets Rijprocedure en sluit je af met een praktijkexamen waarbij je vijf B-praktijkexamens afneemt.

Voor de start van de opleiding;

Ongeveer twee maanden voor het begin van je opleiding word je uitgenodigd voor een informatief dagdeel. Je ontvangt dan het lespakket. Ook krijg je uitleg over wat je moet kennen en kunnen, hoe je kunt leren en hoe je je kennis kunt toetsen. Tot aan je opleiding word je begeleid door een virtuele docent aan wie je vragen kunt stellen.

Praktijk en theorie;

Het eerste deel van de opleiding gaat over de eigen rijvaardigheid. Dit zijn 3 weken praktijk. In de derde week van je opleiding wordt het deelexamen T1 afgenomen. Hierbij word je getoetst op je kennis van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, de Regeling voertuigen, het Reglement rijbewijzen en het Kentekenreglement. De theoretische voor T1 en T2 kennis verkrijg je volledig via zelfstudie.

In de vierde week staat het deelexamen T2 gepland. Dan wordt je kennis getoetst over de verkeerstaak van een bestuurder, en additionele kennis Oftewel: hoe moet een bestuurder van een personenauto de regelgeving interpreteren en omgaan met overige weggebruikers en het herkennen en toepassen van de taal en de tekens van de weg. Tevens wordt vanaf week vier de rijprocedure in de praktijk getraind.

In de zevende week staat het deelexamen T3 op het programma. Dit gaat over je kennis van de Rijprocedure B. Hierin staat het meest wenselijk rijgedrag omschreven en is samengesteld door diverse partijen waaronder het CBR, BOVAG, IBKI. Ook staat er in omschreven hoe het afwijkend gedrag moet worden beoordeeld.

De inhoud van de deelexamens Theorie is ontwikkeld en vastgesteld door een College van Deskundigen. De theoretische deelexamens worden digitaal afgenomen. Ze duren 50 minuten en bestaan uit:

  • tweekeuzevragen (ja/nee en meerkeuze)
  • driekeuzevragen (hotspot en meerkeuze)
  • sleepvragen
  • numerieke vragen

Praktisch deel
Als je bent geslaagd voor alle theoretische deelexamens, en de mondelinge toets Rijprocedure, kun je je opleiding afsluiten met een praktijkexamen (ETEV).

De mondelinge toets rijprocedure duurt anderhalf uur, daarin wordt de kennis getoetst over de inhoud en het toepassen van de rijprocedure en het beoordelingssysteem.

Dit bestaat uit het afnemen van 5 B-praktijkexamens van elk 55 minuten. Hierbij gaat het om het volgende:

  • Je beoordeelt geheel zelfstandig 5 examenkandidaten.
  • Je demonstreert en handelt conform de gestelde richtlijnen.
  • Je administreert geheel zelfstandig de uitslag van het examen.
  • Je zorgt voor een goede sfeer zodat de kandidaat op zijn best kan presteren.

Jouw prestatie wordt beoordeeld door een auditor van het CBR, die niet betrokken is geweest bij de opleiding.

Als je slaagt voor je opleiding tot B-examinator, krijg je hiervoor een diploma dat is ingeschaald op het NLQF/EQF-niveau 4. (zie onder!! )Dit niveau 4 is vergelijkbaar met het niveau van een mbo4-/havo-diploma.

DIPLOMA OP NLQF/EQF-niveau 4 niveau

Het CBR heeft de opleiding tot examinator laten certificeren tot MBO4/havo niveau door NLQF. Hierdoor verwacht het CBR meer geschikte kandidaten te kunnen vinden voor de functie van examinator.

Veel aanstaande collega’s hebben wel het vereiste werk- en denkniveau, maar geen MBO4/havo diploma.

Doordat de CBR-opleiding tot praktijkexaminator voor de B-categorie nu is gecertificeerd, kunnen ook geschikte kandidaten solliciteren die voorheen niet aan de opleidingseis voldeden.

Wel is een minimaal werk- en denkniveau van MBO4/havo niveau vereist. Als de examinator in spé de opleiding tot B-praktijkexaminator met succes afrondt, heeft hij of zij voortaan het juiste opleidingsniveau.