De opleiding tot praktijkexaminator voor categorie B (personenauto) wordt verzorgd door de afdeling vakopleidingen van de divisie Rijvaardigheid. Opleidingslocaties zijn Leusden, Zoetermeer, Eindhoven en Deventer. Tijdens de opleiding komen theoretische leerdoelen, maar ook veel praktische vaardigheden aan bod. Kennis en vaardigheden worden veelal aangereikt in simulaties van praktijksituaties. Tijdens stagedagen spiegel en oefen je hetgeen geleerd is tijdens praktijkexamens onder begeleiding van een praktijkstage begeleider. De opleiding is een stevige opleiding met grote uitdagingen. Hierbij wordt verwacht dat je intern gaat door middel van hotelovernachtingen in de buurt van de opleidingslocatie.

Vóór de start van de opleiding

Ongeveer twee maanden voor het begin van je opleiding word je uitgenodigd voor een informatief dagdeel. Je ontvangt dan het lespakket. Ook krijg je uitleg over wat je moet kennen en kunnen, hoe je kunt leren en hoe je je kennis kunt toetsen. Tot aan je opleiding word je begeleid door een virtuele docent aan wie je vragen kunt stellen.

Theorie en praktijk

De eerste drie weken van de opleiding (module 0) staat in het teken van de theoretische leerdoelen. Dit deel van de opleiding volg je voornamelijk digitaal (Teams), vanuit huis en doormiddel van zelfstudie.

In week 2 van de opleiding wordt deelexamen T1 afgenomen. Hierbij word je getoetst op je kennis van actuele verkeerswetgeving.

In week 3 wordt het deelexamen T2 afgenomen. Hierbij word je getoetst op kennis van Voertuigtechniek en Additionele kennis. Op de dagen van de T1 en T2 toets worden klassikaal leerdoelen voor communicatieve vaardigheden behandeld.

In week 4 start de module Rijprocedure in de praktijk. Deze module gaat over de eigen rijvaardigheid, het praktisch toepassen van verkeerswetgeving en het herkennen en toepassen van het meest wenselijke rijgedrag zoals omschreven in de Rijprocedure B.

In week 6 start de module beroepsvaardigheden in de praktijk. Je maakt de transfer van de bestuurdersstoel naar de rechter voorstoel, want dat is de  plek van de examinator tijdens praktijkexamens. We leren je om in te grijpen en tal van vaardigheden die je als examinator moet beheersen, zoals het geven van duidelijke route opdrachten en het herkennen van afwijkend gedrag. Dit word je aangereikt in een praktische setting tijdens scenario’s (simulaties van examens). In de volgende modules bouwen we hierop door, zodat je uiteindelijk over de nodige kennis en vaardigheden beschikt om zelfstandig praktijkexamens af te kunnen afnemen.

In week 10 staat het deelexamen T3 op het programma. Hierbij word je getoetst op je kennis van de Rijprocedure B. In de Rijprocedure B staat het meest wenselijk rijgedrag omschreven maar ook hoe moet worden omgegaan met afwijkend gedrag. De Rijprocedure is samengesteld door diverse partijen waaronder het CBR, BOVAG, IBKI.

Theoretische examens

De inhoud van de deelexamens Theorie (T1,T2 en T3) is ontwikkeld en vastgesteld door een College van Deskundigen. De theoretische deelexamens worden digitaal afgenomen. Ze duren 50 minuten en bestaan uit:

  • tweekeuzevragen (ja/nee en meerkeuze)
  • driekeuzevragen (hotspot en meerkeuze)
  • sleepvragen
  • numerieke vragen

Toets examentechnische vaardigheden

Als je bent geslaagd voor alle theoretische deelexamens, en tijdens het verloop van de opleiding heb je de nodige kennis en vaardigheden eigen gemaakt, word je tijdens een mondelinge meeting nogmaals intensief bevraagd over je kennis van de Rijprocedure B en de toepassing van het beoordelingssysteem.

Als je tijdens deze meeting blijk geeft dat je een goede basis hebt, wordt het tijd om naar de afronding van je opleiding te werken.

Onder begeleiding van een praktijkstagebegeleider ga je examens afnemen. Als het in de praktijk goed gaat wordt de toets examen technische vaardigheden (ETEV) afgenomen.

Deze toets bestaat uit het afnemen van 5 B-praktijkexamens van elk 55 minuten. Hierbij gaat het om het volgende:

  • Je beoordeelt geheel zelfstandig 5 examenkandidaten.
  • Je demonstreert en handelt conform de gestelde richtlijnen.
  • Je administreert geheel zelfstandig de uitslag van het examen.
  • Je zorgt voor een goede sfeer zodat de kandidaat op zijn best kan presteren.
Jouw prestatie wordt beoordeeld door een auditor van het CBR, die niet betrokken is geweest bij de opleiding.

Als je slaagt voor je opleiding tot B-examinator, krijg je hiervoor een diploma dat is ingeschaald op het NLQF/EQF-niveau 4. Dit niveau 4 is vergelijkbaar met het niveau van een mbo4-/havo-diploma.
job alert

Mis geen interessante vacatures.
Stel een job alert in!