Het CBR is opgedeeld in vier divisies: Theorie, Rijvaardigheid, Rijgeschiktheid en CCV. Het CBR is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursoorgaan (zbo). Ze is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.
rijvaardigheid

Rijvaardigheid

Afname en ontwikkeling examens

De praktijkexamens ontwikkelen en afnemen voor het rijbewijs voor de personenauto (met aanhangwagen), motor, bromfiets en brommobiel. Dat doet de divisie Rijvaardigheid.
Daarnaast nemen wij regelmatig tussentijdse toetsen af bij aspirant-bestuurders, én beoordelen wij de rijvaardigheid van bestuurders, tijdens een rijvaardigheidsonderzoek ingesteld op aangeven van de politie.

Dat is niet onze enige verantwoordelijkheid

Vanuit 54 praktijkexamencentra in Nederland nemen wij jaarlijks meer dan 700.000 praktijkexamens en toetsen af. Om alles in goede banen te leiden, kunnen we dagelijks bouwen op onze 700 collega’s binnen de divisie. Zij zijn actief in de units vakopleidingen, planning, praktijkexamens en productmanagement. Ook het secretariaat en informatiemanagement ondersteunen ons dagelijks.

Wij staan voor kwaliteit en uniformiteit

Sinds 1 januari 2020 beschikken wij over het RCEC-certificaat voor het autopraktijkexamen, het kwaliteitskeurmerk voor examens in Nederland. Omdat kwaliteit en uniformiteit voorop staan, werken we met een uitgebreid systeem van periodieke bijscholing, coaching en monitoring van de examinatoren, met als basis het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015.

Rijgeschiktheid

Bekwaamheid van bestuurders

Volgens de wet moeten alle bestuurders rijgeschikt zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. De divisie Rijgeschiktheid beoordeelt of iemand gezond genoeg is om een rijbewijs te halen óf te houden. Een grote verantwoordelijkheid. Naast het beoordelen, behoort het opleggen en uitvoeren van maatregelen, zoals een cursus alcohol en verkeer, tot onze werkzaamheden.

Dat is niet onze enige verantwoordelijkheid

Dagelijks kunnen we rekenen op onze ruim 400 collega’s in Rijswijk en Assen. En dat is hard nodig. In 2019 zijn er namelijk meer dan 770.000 gezondheidsverklaringen beoordeeld. Deze hebben betrekking op de medische geschiktheid, de praktische rijgeschiktheid bij een handicap of beperking en de rijvaardigheid in het kader van de vorderingsprocedure.

Sterke samenwerking met de politie

Dankzij onze sterke samenwerking met de politie, hebben we in 2019 bijna 25.000 mededelingen in het kader van de vorderingsprocedure behandeld. Samen analyseren en evalueren we bestuurders van wie wordt getwijfeld aan de rijvaardigheid of rijgeschiktheid. Wij kunnen deze bestuurders een educatieve cursus of een onderzoek opleggen of - in het zwaarste geval - het rijbewijs afnemen.
Theorie

Theorie

Afname van de theorie-examens

Door het ontwikkelen en afnemen van de wettelijk verplichte theorie-examens voor het auto-, motor- en bromfietsrijbewijs, leveren wij een essentiële bijdrage aan de verkeersveiligheid in Nederland.
Daarnaast nemen we de theorie-examens af voor de recreatievaart en voor professionals in transport en logistiek. Variërend van examens voor vrachtautochauffeurs en ondernemersexamens tot examens voor beroepsvliegers. Een belangrijke taak.

Dat is niet onze enige verantwoordelijkheid

Onze divisie bestaat uit een afdeling planning, theorie-afname, productmanagement en functioneel beheer. Onze 100 medewerkers zorgen ervoor dat er in onze 20 moderne theorie-examencentra jaarlijks meer dan 800.000 theorie-examens afgenomen worden. Individueel én op een touchscreen.

Blijvend optimaliseren

Dagelijks werken er onderwijskundigen, toets deskundigen en onafhankelijke externe deskundigen aan de ontwikkeling en kwaliteit van de examens, met als basis het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015.

CCV

Vakbekwaamheid in transport

De examens afnemen voor beroepschauffeurs (vrachtauto, bus, taxi), schippers, recreatievaarders, ondernemers in het transport? Dat doet de divisie CCV. Naast de grote verantwoordelijkheid van het afnemen van de theorie-examens voor beroeps- en privé-vliegers.

Dat is niet onze enige verantwoordelijkheid

Meer dan de helft van onze 120 collega’s is examinator voor grote voertuigen. Samen nemen wij jaarlijks meer dan 160.000 praktijkexamens en theorie-examens af. Naast het afnemen van examens, certificeren wij wettelijke vereiste opleidingen. Dit doen we voor de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs en de praktijktoetsen die onderdeel zijn van de basiskwalificatie van beroepschauffeurs.

Certificeren en toezicht houden

We nemen examens af, certificeren en houden toezicht. We houden toezicht op de uitvoering van deze gecertificeerde cursussen en praktijktoetsen. Voor de ontwikkeling van onze producten werken we nauw samen met deskundigen, werkgeversorganisaties en werknemers vakbonden uit de transportsector. Om zo kwaliteit en uniformiteit centraal te stellen.
CBR

Samen maken wij het verschil!

Heb jij hart voor jouw vak en wil jij samen met ons bouwen aan een verkeersveilig en mobiel Nederland? Dan nodigen wij jou heel graag uit om te solliciteren.

Contactgegevens

Lange kleiweg 30

2288 GK Rijswijk

job alert

Mis geen interessante vacatures.
Stel een job alert in!