Veel klanten, veel mensen en wensen. Zeker bij het CBR; we zijn er voor zowel de starter op de weg als voor de senior die verkeersdeelnemer wil blijven. Van zeer mobiel tot minder mobiel. Van digital savvy tot nauwelijks digitaal vaardig. En voor wie rijdt, vliegt en vaart.

Het CBR is op de goede weg. We willen ons verbeteren, want onze klanten verdienen de reis die ze het beste past. Mobiliteit is immers een basisbehoefte. Daarom bestaat het Expertisecentrum Klant en Communicatie (EKC), met een dienstverlening zoals klanten dat willen: duidelijk, makkelijk en inlevend.

manager management

EKC - een wendbaar team

Het EKC verbetert de beleving van onze klanten. Daarnaast ondersteunen we onze collega's in de divisies met inzichten in klantbehoeften en door de klant gewenste benaderingswijzen. We doen onderzoek. Leren voortdurend. Passen toe en verbeteren weer. Je begrijpt: we zijn een wendbaar team.

manager management

Wij zijn..

... een publieke dienstverlener met een belangrijke taak: we toetsen, beoordelen, monitoren en informeren. We werken iedere dag aan de verkeersveiligheid in Nederland. En geven richting in een samenleving die continu in beweging is. Zo leiden we met elkaar het verkeer in goede banen. Want waar we ook rijden, vliegen of varen; het verkeer zijn we samen.

manager management

Bij ons werken..

.. mensen met een bijzondere combinatie van eigenschappen en talenten: empathisch en doortastend, volhardend en wendbaar, onderzoekend en besluitvaardig. Met elkaar brengen we, al doende, de reis van de CBR-klant naar een niveau waar die hoort: inlevend, makkelijk en duidelijk. En maken we onze dienstverlening passend voor heel NL.

Het EKC biedt:

Rewards

Maatschappelijk betrokken 

Goede arbeidsvoorwaarden

Eén team

Balans

Werk en privé in balans

Groei

Ruimte voor groei

Rewards

Goede beloning

Skills

Multidisciplinair team

Kijk vast mee achter de schermen

Het EKC vertaalt klantwensen en behoeften naar een optimale klantbediening vanuit onze divisies. Daarmee draagt het EKC bij aan de omslag van CBR naar een publieke dienstverlener, waar klantbehoefte voorop staat. We bewaken de strategische kaders en ondersteunen de divisies bij het behalen van doelstellingen op het gebied van customer experience marketing, reputatie en communicatie.

job alert

Mis geen interessante vacatures.
Stel een job alert in!